लेखन प्रपंच

   


नोंदी डायरीनंतरच्या (लवकरच येत आहे)




        

 

     

 
granthali01@gmail.com)


    

    

  



               

        

    

        

•  vijayprakashan@gmail.com



         

    

        

•  vijayprakashan@gmail.com
आई (संपादन)


स्त्री हि क्षणाची पत्नी आणि अनंत काळाची माता हा झापडबंद समजूत दूर करण्याचा प्रयत्न करणारे संकलन लेखन सहभाग.

लेखन सहभाग- गिरीश कर्नड (अनुवाद सरोज देशपांडे), महेश एलकुंचवार, आशा बगे, यशवंत मनोहर, सुशीलकुमार शिंदे, सुरेश द्वादशीवार, ह. मो. मराठे, रुप कुलकर्णी, उर्मिला पवार, प्रवीण बर्दापूरकर, इंद्रजीत भालेराव, सदानंद देशमुख, श्रद्धा बेलसरे, जयश्री खारकर, राजा शिरगुप्पे, अशोक पवार, विवेक रानडे, आसाराम लोमटे, अरुणा सबाने, विद्याताई पाटील, स्मिता पाटील.
प्रकाशक: साधना प्रकाशन पुणे.

("आई" चा प्रतीसाठी साधना प्रकाशन, ४३१ शनिवार पेठ, पुणे ४३१०३०
दूरध्वनी: ०२०-२४४५९६३५,
इमेल: weeklysadhana@gmail.com येथे संपर्क साधावा)
ग्रेस नावाचे गारुड (संपादन)


जिवंतपणीच दंतकथा बनलेल्या कविवर्य ग्रेस यांच्या व्यक्तिमत्वाचे विविध पैलू शोधण्याचा प्रयत्न. मराठीत असा पहिलाच प्रयत्न.

लेखन सहभाग- दि. भा. घुमरे, रामदास भटकळ, महेश एलकुंचवार, सुरेश द्वादशीवार, वीणा आलासे, नारायण कुलकर्णी-कवठेकर, गिरीश देशपांडे, अरुणा ढेरे, शुभा गोखले, प्रवीण बर्दापूरकर विश्वास वसेकर, दिनकर बेडेकर, बबन नाखले, आशुतोष शेवाळकर, शशिकांत सावंत, श्रीकांत बोजेवार, प्रल्हाद जाधव, सतीश सोलाकुरकर, श्रद्धा बेलसरे-खारकर, दिलीप गौर, स्वानंद बेदरकर, अमर रामटेके, सुदेश हिंगलासपूरकर , प्रा. विलास जाधव, मा. गो. हस्तक, दीपक आगवण.

("ग्रेस नावाचे गारुड" चा प्रतीसाठी विजय प्रकाशन, हनुमान गल्ली, सीताबर्डी, नागपूर दूरध्वनी: +९१ ९८८१७०००९९
इमेल: vijayprakashan@gmail.com येथे संपर्क साधावा)



      

                   

 



       

  
प्रियदर्शिनी


  








 