CreditsContent Written and Edited by Mangala Vinchurne-Bardapurkar

Portrait Photography by Mr. Vivek Ranade

English draft by Dhananjay Jog

Photo by Ravikiran Sane / Balu Nagbhidkar / Anand Sharma / Pankaj Dawande / Sangita Mahajan

Spcial Thanks to Shekhar Soni / Suresh Paralkar

Website Design & Developed by Prevoyance Technologies Nagpur.